The Bilinda Butchers China Tour

The Bilinda Butchers China Tour Starts 5.15.18 and they are making stops in Hong Kong, Guangzhou, Hangzhou, Shanghai, Chengdu, and Beijing!